Antwoord op vragen over het sociaal domein

Heronderzoek

Bij een heronderzoek onderzoekt de gemeente of u nog steeds recht heeft op uw uitkering. Daarvoor heeft de gemeente informatie van u nodig. U bent verplicht om die informatie te geven. Vaak nodigt de gemeente u ook uit voor een gesprek.

Wat onderzoekt de gemeente bij een heronderzoek?

Soms doet de gemeente een klein heronderzoek. Dan kijkt de gemeente alleen of u genoeg moeite doet om werk te vinden.

En soms doet de gemeente een compleet heronderzoek. Dan bekijkt de gemeente

  • of uw adresgegevens bij de gemeente nog kloppen;
  • of u nog steeds recht heeft op bijstand;
  • of u echt recht had op alle bijstand die u heeft gekregen. Sinds uw aanvraag, of sinds het vorige heronderzoek;
  • welke mogelijkheden u heeft om werk te vinden. En welke hulp u daarbij nodig heeft;
  • of u meer, minder of andere verplichtingen bij uw uitkering moet krijgen;
  • of u zich aan al uw verplichtingen heeft gehouden.

Is het onderzoek klaar?

Dan krijgt u

  • een gewone brief, als er niets verandert.
  • een brief met een beschikking, als er wel iets verandert. Daarin staan dan uw nieuwe rechten en plichten.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen