Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik heb een woonvoorziening

Hierna worden de volgende onderwerpen beschreven:

De gemeente kan voor een woonvoorziening een bijdrage in de kosten van u vragen. De hoogte van de eigen bijdrage is € 19,- per maand per cliënt of per gehuwde cliënten samen, ongeacht het aantal verstrekte voorzieningen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Hoe lang moet u meebetalen?

De gemeente kan gedurende de periode dat u gebruik maakt van de voorziening een bijdrage (€19,- per maand) vragen. Voor voorzieningen die in eigendom zijn overgedragen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen tot de kostprijs van de voorziening is voldaan.  

Rekenvoorbeeld voor in eigendom verstrekte voorziening

De kostprijs van de in eigendom verstrekte voorziening is € 190,-. U betaalt per maand de eigen bijdrage van €19,-. Na 10 maanden heeft u de kostprijs van de voorziening betaald (19 X 10 = 190). Wanneer de kostprijs is voldaan hoeft u geen bijdrage meer te betalen. De voorziening is dan uw eigendom.   

 

Een Wmo- voorziening kan onderhoud nodig hebben. Hebt u een lift? Dan is het verplicht deze lift regelmatig te laten keuren. Vaak zal het onderhoud en reparatie bij uw voorziening horen.

Als u kosten moet maken voor het onderhoud of reparatie van uw voorziening, kunt u daarvoor soms recht hebben op een voorziening van uw gemeente:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Bij het aanpassen van een koopwoning heeft de gemeente niet de zekerheid dat aanpassingen in uw woning aan iemand met een beperking of probleem ten goede komen. Om verspilling van gemeenschapsgeld te voorkomen kan uw gemeente ervoor kiezen om een anti-speculatiebeding of afschrijvingsregeling te gebruiken.

Methode Uitleg 
Anti-speculatiebeding
 
Het is mogelijk dat uw woning meer waard is geworden door de Wmo-voorziening. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin de gemeente een aanbouw heeft gemaakt aan uw woning. De gemeente kan bepalen dat u een deel van de meerwaarde moet terugbetalen bij verkoop van de woning.  
Afschrijvingsregeling Bij het hanteren van een afschrijvingsregeling houdt de gemeente geen rekening met de waarde van uw woning. De afschrijvingsregeling zorgt ervoor dat u bij verkoop een deel van de kosten van de voorziening aan de gemeente moet terugbetalen. De hoogte van de terugbetaling wordt bepaald door de tijd tussen de toekenning van de voorziening en de verkoop en daarnaast de kosten van de voorziening. 


Wat geldt in uw gemeente?

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.