Antwoord op vragen over het sociaal domein

Algemeen gebruikelijk

De gemeente kan in haar Wmo-verordening hebben bepaald dat u geen recht hebt op een algemeen gebruikelijke voorziening. Dat is een voorziening die voldoet aan de volgende voorwaarden:

Kenmerken algemeen gebruikelijke voorziening
1Iemand zonder beperkingen beschikt ook over de voorziening. Hierbij moet er wel rekening gehouden worden met individuele omstandigheden zoals leeftijd.
2

De voorziening is niet speciaal bedoeld voor mensen met beperkingen.

3Het product is gewoon te koop in reguliere winkels.
4

De voorziening is niet duurder dan soortgelijke producten.


De gemeente kan hiervan afwijken.

Voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn:

  • een thermostaatkraan;
  • douchekop op glijstang;
  • tandem;
  • centrale verwarming.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.