Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u uw voertuig dichtbij uw bestemming parkeren. U mag ook parkeren op plaatsen waar andere bestuurders dat niet mogen, bijvoorbeeld op een algemene gehandicaptenparkeerplaats of maximaal 3 uur langs een gele onderbroken streep. 

U kunt recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente verstrekt de kaart. Een gehandicaptenparkeerkaart is geen Wmo-voorziening.

Kosten van leges en keuring

Aan de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden:

  • U moet medisch gekeurd worden. Dit is alleen anders als u uw oude gehandicaptenparkeerkaart wilt verlengen.
  • De gemeente kan leges (= een soort administratiekosten) in rekening brengen. 

De gemeente mag de kosten van keuring en leges aan u vergoeden op grond van de Wmo. De gemeente is hiertoe echter niet verplicht.

Wat heeft de gemeente bepaald over de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart?

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.